Πολιτική απορρήτου / Privacy policy

Η επιτυχία και η ανάπτυξη της εταιρείας μας, βασίζεται στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας των δεδομένων. Στόχος μας είναι να εξυπηρετούμε τον άνθρωπο.


If there are any questions regarding this privacy policy, you may contact us using the information on our site: www.orama-tech.com or email us at contact@orama-tech.gr

Privacy policy

Auto Assist Mobile application Privacy policy

This privacy policy has been compiled to better serve those who are concerned with how their 'Personally Identifiable Information' (PII) is being used online. PII, as described in EU privacy law and information security, is information that can be used on its own or with other information to identify, contact, or locate a single person, or to identify an individual in context. Please read our privacy policy carefully to get a clear understanding of how we collect, use, protect or otherwise handle your Personally Identifiable Information in accordance with our application.

What personal information do we collect from the people that use our application?

We inform call center with the location, name, phone number and car plates of the user of the application.

When do we collect information?

We collect information when user applies for Road Assistance help call.

How do we protect your information?

Our application is scanned on a regular basis for security holes and known vulnerabilities in order to make your experience as safe as possible. We use an SSL certificate

Do we use 'cookies'?

No.

Third-party disclosure

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your Personally Identifiable Information.

Third-party links

We do not include or offer third-party products or services on our application.