Εργαστείτε σε εμάς / Work with us!

Η επιτυχία και η ανάπτυξη της εταιρείας μας, βασίζεται στους ανθρώπους της που αποτελούν το κυριότερο κεφάλαιό της. Για αυτό το λόγο δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή των συνεργατών μας.

Αποστολή βιογραφικών στο contact@orama-tech.gr

Αυτήν την εποχή αναζητούμε:

 

 • Software Developer C#

Software Developer C#

Description

The selected candinate will work hands-on writing code based on detailed requirements and system specifications. Developers will use .net framework c#. Development activities will include updating existing software and/or developing new programs to address a specific need or solve a particular business problem.

 

Requirements

 • Some years of programming experience using the MS .NET framework and C#

 • Experience with Microsoft Visual Studio

 • Experience with Windows Form applications

 • Experience with TSQL and SQL Server

 • Good verbal and written communication skills in Greek and English language

 • Ability to work well in a team environment

 • Desire to be creative when developing technical solutions to unique problem

 • Work closely with senior developers and software engineers to gain additional knowledge and expertise.

 • ASP.Net MVC, Javascript and jquery programing experience are welcomed

 • For men candidates there should be no army obligations.

Benefits

 • We offer a challenging, team oriented work environment and opportunities for professional and personal development and growth.


Please send your cv to contact@orama-tech.gr with subject "software developer"